Şarlarla bəzədilmə

Bizim fəaliyyətə daxildir:

Hava şarlarından hörük şəkilli naxış, çətin bəzək və fiqurlar, güllər (təbii, süni, kağızgülü), butaforiya və kağızdan, plastik materiallardan, parçalardan bəzəklər – bunlar bizim tərəfimizdən təklif edilən xidmətlərin hamısı deyil....

 • example6
 • example6
 • example6
 • example6
 • example6
 • example6
 • example6
 • example6
 • example6
 • example6
 • example6
 • example6
 • example6
 • example6
 • example6